Полезно и интересно

ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ако желаете да направите следваща крачка в своето развитие, aко търсите нови предизвикателства, ако искате да работите във фирма с утвърдени стандарти, където служителите са важни, то ние ви каним да се присъедините към екипа на наш клиент!

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование;
- Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години;
- Да познава трудовото законодателство и законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Отлична компютърна грамотност – MS Office.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

- Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
- Въвежда съоръжения за колективна и индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;
- Участва в комисиите за оценка риска при работа и в изпитни комисии по проверка знанията по безопасност на труда;
- Организира обучението и инструктажа по безопасност и здраве при работа;
- Участва в разработката на Оценка на риска на работното място и/или длъжностите; 
- Участва при разследването на трудови злополуки с работниците, които ръководи и съдейства за установяване на причините и обстоятелствата по злополуките. Изготвя документална част при трудови злополуки.;
- Периодично през годината и за всяка изтекла година изготвя анализ за дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се разглежда от КУТ;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Постоянен трудов договор;
- Регламентирано работно време;
- Възможност за повишаване на прoфесионалната компетентност, чрез включване в различни курсове.

Ако проявявате интерес към позицията, изпратете ни актуална автобиография със снимка.
Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Корект - Консулт България ЕООД /лиценз № 47 / 16.05.2013 г., валиден до 16.05.2018 г.

Зареждане....