Въпроси и отговори

Какво трябва да съдържа вашето CV?

Лична информация

 

Задължителните атрибути на CV-то са: име, дата на раждане, мобилен телефон, e-mail. Адресът по местоживеене не е задължителен, но дава ориентир на работодателя, дали работното място не е твърде отдалечено. Домашен телефон не е задължителен, тъй като вероятно ще се свържат с Вас в работно време, когато Вие не сте в къщи. Снимката за кандидатстване е задължително да бъде поставена на CV-то и трябва да бъде паспортен формат. Снимки от плажа, дипломирането, бала, или сватбата, говорят за непознаване на бизнес етикета и не работят във Ваша полза.

 

Трудов стаж

 

Винаги се започва от последната позиция, която сте заемали. Посочва се името на конкретния работодател, адреса, телефон за контакти, периода, и длъжността. Добре е да опишете какви точно са били задълженията и отговорностите Ви. Работодателите държат на тази част, защото често има разминаване между наименованието на длъжността и реалната дейност, която човек извършва.

 

Не се притеснявайте да посочите всички места, където сте работили, дори това да е бил неквалифициран труд. Ако преди време сте била сервитьорка, а сега кандидатствате за позиция на мениджър, няма нищо срамно да впишете тази информация. За много работодатели, ако един човек се е справял успешно, работейки неквалифициран труд, той много по-лесно се адаптира към новите си отговорности. В случая със сервитьорката – това показва, че може би сте комуникативна, и лесно се сработвате с хората, или пък умеете да работите под напрежение. За мъдрия работодател е много по-добре да сте работили, макар не винаги перфектната професия, отколкото да сте стояли в къщи и да сте разчитали на близките си.

 

Въпреки това добре трябва да обмислите дали да впишете далечна временна работа при положение, че имате достатъчно трудов стаж в областта, в която кандидатствате. Ясно е, че тази информация е излишна, особено ако сте на средна възраст и вече сте натрупали достатъчно полезен трудов опит.

 

Помнете, че ако не впишете причините, поради които сте напускали предишните си работи, ще се наложи да отговаряте на този въпрос по време на интервюто. Ако трудовият ви стаж е изпъстрен с кратки периоди на работа в различни фирми, няма да направите много добро впечатление. Подгответе си убедителни аргументи, с които да обясните честата смяна на работното място, в противен случай работодателят ще стане подозрителен.

 

Образование

 

И тук, най-отгоре се поставя най-високата степен на образованието. Например: доктор, магистър, бакалавър, средно образование. Не е необходимо да се посочва началното образование, или всички допълнителни курсове, на които сте присъствали.

Езици

 

Изброяват се езиците, които владеете и нивото, на което сте. Ако имате допълнителни курсове или сертификати, не пропускайте да ги изброите.

 

Компютърни умения

 

Посочват се всички програми, с които можете да работите. Много важно е да помним, че начинът, по който сме оформили и поднесли CV-то си, също говори за уменията ни с някои от програмите.

 

Допълнителна информация

 

Информация за хоби и допълнителни интереси. Посочвайте я само в случаите, когато смятате, че ще Ви бъде от полза. Например, заниманията Ви с екстремни спортове ще Ви помогнат, когато кандидаствате за планински спасител или подобна позиция.

 

Стил

 

Подгответе автобиографията си грамотно, като използвате точни думи, структурирани в ясни изречения. Твърде сложните думи и прекалено дълги изречения може да подразнят работодателя и да бъдат грешен ход за вас. Помнете, че доброто CV е това, в което HR специалистите се ориентират лесно и могат да отсеят важното от маловажното.

 

Писането на CV не е никак сложно, но има тънкости, които са решаващи, за да ви поканят на интервю. Вложете желание и ентусиазъм, за да създадете перфектното CV, което може да се превърне в първата стъпка към желаната от Вас работа.

Зареждане....