Защо да изберете Нас

Лизинг на персонал

Какво е временна заетост /лизинг на персонал/?

Временната заетост е базирана на триъгълна връзка между работник, агенция за подбор на персонал и компания-клиент. Служителят се наема от агенция за подбор на персонал на трудов договор. Служителят обаче не работи в тази фирма, а неговите услуги се предоставят под наем на различни други компании. Така се покрива нуждата от бързо и ефективно намиране на човек с определена квалификация за дадена позиция в случай на необходимост, в която и да е сфера на бизнеса.

Всички задължения във връзка с трудовото законодателство и социалното осигуряване се покриват от агенцията за подбор /временна заетост/. “Нашата политика е да изнасяме извън компанията /outsourcing/ всяка дейност, която не е критично важна за нас, дори ако това ни излиза малко по-скъпо като пари. Със сигурност обаче по този начин спестяваме много време, нерви и усилия, а нашият персонал може да се концентрира върху по-важни задачи” казва мениджър, ползвател на услугата. Ето как фирма с 10 служители може да направи годишен оборот от 30 млн. лв. Подборът на персонал и администрирането му се извършва от посредника, който поема тази отнемаща време и усилия задача. Лизинг на персонал, който Корект-Консулт предлага:

 • Тemporary staffing (подбор и наемане за определен срок – по проект) – подбираме служители и ги предостявяме за ползване на компанията-клиент. Кога е удачно да се ползва? – отпуски /годишни, майчинство, болнични/; при временни проекти /промоции, маркетингови проучвания, кампании, временни назначения, проекти по Европейски програми/; при сезонна дейност /туризъм, стрителство, производство на халва или сладолед/, при различно позициониране на туристическата дейност в зависимост от сезона /в България и чужбина, на планина или на море/.
 • Leasing (лизинг) на персонал – подбираме служители и ги предостявяме за ползване на компанията-клиент. Кога е удачно да се ползва? - При чуждестранни компании, които още не са регистрирани в страната, но искат веднага да стартират дейността си; при ограничения в щата (headcount); при временна промяна на организационната структура.
 • Outstaffing – при нужда да намалите броя на служителите по ведомост, но да ги запазите като служители – ползва се при ограничения в щата (headcount) и при публични компании, които искат да намалят съотношението приходи или разходи към брой персонал. Агенцията за подбор на персонал /Staffing Agency/ приема служители на фирмата-клиент само по ведомост, мястото на работа се запазва във фирмата-клиент.

Какво получавате от нас?

 • Стандартна процедура за набиране и подбор
 • Наемане на одобрения кандидат на наша собствена ведомост
 • Цялостната процедура, свързана с трудово-правните взаимоотношения – изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правила за труд и работна заплата, водене на трудова книжка, прекратяване на трудово-правните взаимоотношения при приключване на договора с клиента, изготвяне на документи за наличие на трудов стаж
 • Работна заплата – изчисляване, изготвяне, плащания към служителите и НАП, справки към различни институции
 • Корект-Консулт България познава специфичните условия на българския пазар, и работи по стандартизирани международни процедури.

Какво изискваме от Вас?

 • Профила изисквания за служителите на лизинг
 • Ежемесечни справки за отработените часове
 • Оценка на риска на работното място


Общи условия на работа / лизинг на персонал /
Зареждане....