Полезно и интересно

Обучение: "Интервю за работа – научи се да бъдеш победител!"

Обучението се провежда в два модула:

Модул 1

Работи се върху основните социални умения – за ефективно представяне, за ефективно изслушване, за усвояване на правилни действия и позитивна нагласа в процеса на търсене на работа и по време на представяне на интервю. Акцент в обучението е и осъзнаването на собствените особености в рамките на процеса за ефективно намиране на работа.

Заниманията се провеждат в групи от максимум 5 човека, както през седмицата така и в събота.

Продължителност 3 астрономически часа.Модул 2

Индивидуална част с видео интервю – за първи път в България. Практическо разиграване на потенциално интервю, запис с видео камера и анализ на резултата.

Заниманията са индивидуални, като са спазени изискванията за конфиденциалност.

Продължителност 2 астрономически часа.

Зареждане....