Полезно и интересно

Реалните възнаграждения в България

В интернет пространството попаднахме на източници, предоставящи невярна и подвеждаща информация за възнагражденията, получавани от специалистите в различните сфери на икономиката в България. Възмутени от този факт, ние от Корект-Консулт България решихме да споделим с вас истинските размери на нетното стартово възнаграждение, изведени от практиката в 13-годишния ни опит като консултантска агенция в областта на човешките ресурси.

  1. Административен персонал – 600 – 1800 лв.;
  2. Инженери – 1200 – 5000 лв.;
  3. Счетоводители – 800 – 2500 лв.;
  4. Логистика – 800 – 2600 лв.;
  5. Финансисти – 1000 – 5000 лв.;
  6. Търговски отдел – 800 – 3000 лв.


Вариацията на стойностите зависи от нивото в йерархията и профила изисквания, като според корпоративната политика към основното заплащане може да се приложат допълнителни бонус схеми.

Зареждане....