Защо да изберете Нас

Тренинг програми

Тренинг програми Когато една компания иска да подобри познанията и уменията на своите служители в конкретна област, тя се обръща към нас (като една от водещите фирми в мотивационния бизнес), за да проведем вътрешнофирмено обучение.

Защото нашите програми не са просто едни от многото в морето от тренинги и курсове, а се открояват с качеството, че са направени „по мярка”.

Всяко от нашите корпоративни обучения е персонализарано с оглед на Ваша компания и Вашите служители. Насочено към различен аспект на бизнеса и е проектирано така, че да дава нужните методики за постигане на целите по-бързо и по-лесно. Ние не преподаваме на Вашите служители, ние ги тренираме чрез обучителни игри и специално подбрани бизнес ситуации.

Къде можем да бъдем полезни?

Личностно развитие:

 • Развитие на умението да комуникираме
 • Асертивност
 • Презентативни умения
 • Подобряване на личната ефективност
 • Управление на времето и стреса
 • Как да бъдем по убедителни
 • Как да привличаме възможности
 • Как да управляваме ръководителите си
 • Как да спечелим интервю за работа

Управление на персонала:

 • Изграждане и управление на екипи
 • Управление на конфликти
 • Управленски умения
 • Как да подберем точните служители
 • Атестиране на служителите
 • Управление на персонала

Маркетинг и продажби:

 • Умения за водене на преговори
 • Креативност при разработка на нови продукти – пет техники за отключване на творческия потенциал.
 • Асертивност – настойчивост без агресия
 • Как да стигнем до „Да!” – принципи на влияние и убеждаване
 • Бизнес етикет – как да спечелим и задържим ключови клиенти
 • Работа с клиенти • Базисни управленски умения – основни мениджърски функции
Зареждане....