Защо да изберете Нас

Outsourcing

Много от нашите клиенти използват услугите ни с цел оптимизиране на разходи, независимо дали съществува вътрешен Отдел Човешки Ресурси, или няма обособен такъв. Нашето конкурентно предимство са експертните познания на консултантите ни в допълнение на съществуващите правила за човешките ресурси в организацията, или цялостно разработване на нови такива:

 • Анализ на управлението на човешките ресурси
 • Изготвяне на стратегия за управление на човешките ресурси
 • Психологически тестове за оценка и анализ на способностите
 • Психологически одит
 • Консултации при изготвяне на корпоративните стандарти и неформални правила на работа в организацията
 • Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред и инструкции за работа и поведение 
 • Консултации във връзка с разпоредбите на Инспекция „Охрана на Труда” и правилниците за прилагането им
 • Консултации и изготвяне на работещи длъжностни характеристики
 • Системи за оценка, мотивация, заплащане
 • Обработка на ведомости за заплати и изплащане на възнаграждения
 • Юридически консултации при трудово-правни отношения
Зареждане....