Най-често срещания въпрос на интервю

Най-трудният въпрос по време на интервю и най-лесните отговори   Навярно е трудно да отговорите правилно на най-често срещания въпрос по време на интервю, въпреки че в отговора на този въпрос няма правилно и неправилно. Ако разберем въпроса, наистина е лесно да отговорим, без да се притесняваме дали това всъщност ни питат. И така да…