Интервю за работа – 25 теми, които е по-добре да избягваме

В желанието си да сме открити по време на интервю за работа, казваме повече отколкото ситуацията предполага. Подбирайте внимателно думите си и насочете разговора с фокус върху уменията и квалификациите ви, които биха били от значение за позицията, за която кандидатствате. На тази важна първоначална среща не се предполага, че е удачно да обсъждате въпроси…