Примерни писма, с които да поискате среща за увеличаване на заплатата ви

Нужно е да дадете ясна индикация, че искате увеличение на заплатата и че това ще е двупосочна дискусия, с позитивен ефект за всички – Вие ще бъдете още по-мотивирани да работите и да увеличавате продуктивността, респективно печалбите на фирмата. Добре би било да липсва усещане за искане и настояване. Освен това трябва внимателно да се борави…