АРХИТЕКТ

Търсим  за екипа на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД опитен архитект. КАКВО ЩЕ СЕ ОЧАКВА ОТ ВАС: Участие в целия процес по изготвянето на инвестиционни проекти (дизайн и строителни документи) Познания в областта на ЗУТ, ЗУЗСО и др. закони и нормативни актове по прилагането им Активно участие в ежедневните дейности по проектиране и управление на проекти Авторски…