ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Нашият клиент е българска компания с дългогодишен опит в строителния бранш. Търсим ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ за техния разширяващ се екип в София и региона. ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВАС: Подходящо висше или средно специално образование с инженерна насоченост; Опит на подобна позиция 1-3 години минимум; Познаване и следене на нормативната уредба в сферата на строителната дейност; Отлични умения…

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Нашият клиент е българска компания с дългогодишен опит в строителния бранш. Търсим ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ за техния екип в гр. Перник. ВАШИТЕ ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: Цялостно счетоводното отчитане на дейността на компанията, включващи основно: Осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол по правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи; Изготвяне на месечни, междинни и годишни финансови…