АСИСТЕНТ ФИНАНСОВ ОДИТ

Нашият клиент е българска компания, с повече от 30 години опит в независимия финансов одит. За техния екип търсим Асистент Финансов одит. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: Преглед и анализ на счетоводни документи и ГФО на клиенти от различни сектори и индустрии; Участие в идентифицирането, анализирането, оценката и документирането на необходимата информация за изготвяне на мнение по одитен…