Корект-Консулт България

Вашата работа. Вашето бъдеще.

Корект-Консулт България предоставя пълното портфолио в област човешки ресурси – подбор на персонал, лизинг на персонал (персонал под наем), пейрол (администриране на заплати), обучения, консултации.

Философията на компанията е да предлага висококачествено обслужване на клиентите и кандидатите, като използва съвременни методи за подбор, квалификация и управление на човешките ресурси. Корект-Консулт България доказва своите качества  при работа с големи корпоративни структури, министерства, държавни предприятия, както и със средни и малки частни компании.

Активите ни са знанието, опитът и увереността, които се вливат във всички наши бизнес отношения, в полза на нашите партньори. Целта на Корект-Консулт България е да предостави на клиентите и кандидатите за работа своята експертиза в областта на управлението на човешките ресурси в условията на съвременния пазар на труда.

LICENCE LEASING OF STAFF

LICENCE RECRUITMENT BULGARIA

LICENCE RECRUITMENT ABROAD

Корект-Консулт

К оректност
О бективност
Р еалност
Е фективност
К омпетентност
Т олерантност

К онфиденциалност
О тговорност
Н адеждност
С табилност
У довлетворение
Л оялност
Т ова Ви интересува, защото става въпрос за Вашия бизнес!