Всеки бизнес иска да си увеличи продажбите; това означава бизнесът да расте.

Има огромна разлика между това просто да работиш като търговец и да си движещата сила на бизнеса.  За да можете да бъдете второто, е необходимо да спазвате стандартизиран процес на продажбата и да сте виртуози в обслужването на клиента.

Или както казва Grant Cardone: „Колкото по-готови сте да покажете тази нагласа за обслужване, толкова по-лесна ще е работата Ви… Обслужването е решението. По-добрият продукт не е решение, защото рано или късно някой ще има подобни или по-добри продукти и ще ги продава на по-ниска цена. „

Ще Ви научим да станете топ търговец  по време на нашите търговски обучения по продажбени умения (вече и онлайн във видео формат на myjobistosell.com). Можете да учите и прилагате наученото веднага в работата с помощта на 101 видео урока.

Какво ще научите?

 • Защо е важно да знаете как се продава?
 • Какво означава бизнес, маркетинг и продажби?
 • Какъв е начинът на мислене на най-добрите търговци?
 • Cold calling и cold mailing.
 • Пътя на продажбата, който води към успеха.
 • 26 причини, поради които клиентите купуват.
 • Магически метод за справяне с основните 17 възражения и трансформирането им в заветното „Да!“.
 • Елегантен метод за получаване на референции от страна на настоящи клиенти.
 • 6 стъпки и практически примери за последващи контакти с клиенти.
 • Работещи техники за затваряне на сделката.

Какво допълнително сме включили за Вас?

 • Файлове за сваляне за Ваше удобство, за да можете да ги имате подръка винаги и да си водите бележки.
 • Уебинари на живо, за да отговаряме на вашите въпроси и да Ви съдействаме по пътя на продажбата.
 • Ще решаваме заедно реално възникнали казуси.

Какво е нужно от Ваша страна?

 • Да отделяте само 20 минути всекидневно.
 • Да прилагате всичко научено веднага в практиката.
 • И разбира се, безгранично желание да се докажете.

 

Пишете ни на: damianova@correct-consult.com

Агенцията ни предлага външно консултиране (цялостно или частично) за Вашата организация. Разполагаме с разнообразни методики, като използваме собствена онлайн платформа и изготвяме персонализиран план за всеки наш клиент.

Кога е необходимо? При организации, които:

 • Срещат трудности при самостоятелното справяне с различни казуси
 • Не използват най-ефективно и оптимално потенциала на хората
 • Искат да запазят своето конкурентно предимство на пазара

Успешният бизнес се нуждае от точните хора. Ще Ви спестим ценно време, като намерим най-добрите кандидати за Вас и  ще Ви гарантираме резултата, защото сме се доказали като една от най-добрите агенции за подбор на персонал в България, с доказан опит над 18 години.

Нуждаем се само от профила изисквания за позицията, която желаете да запълните, и на финала да вземете решение кой от подходящите кандидати желаете да назначите.  Ние ще свършим всичко останало вместо Вас съгласно разписаните ни процедури на работа.

Познаваме спецификите на пазара на труда в България и знаем как да планираме всяка една стъпка от процеса на подбор и да маркетираме позицията, за да приключим проекта успешно. Времето, в което живеем, промени изцяло начина на подбор. Ние сме тези, които трябва да търсим Вашите служители и да им представяме позицията. Кандидатите за работа, които АКТИВНО търсят работа и кандидатстват за конкретна позиция, не са много. Благодарение на маркетинг експертите, с които работим, успяваме да привлечем талантите, които са Ви нужни, за постигане на бизнес целите на управляваните от Вас, нашите клиенти, фирми.

Пишете ни на: damianova@correct-consult.com

 

Допълнителна информация може да намерите в тази статия.

Корект-Консулт България предлага за Вас, нашите клиенти, услугата лизинг на персонал или временна заетост (регламентирана като такава в раздел VIII „в“  от Кодекса на Труда). Притежаване лиценз за лизинг на персонал като Агенция за временна заетост, който подновяваме на всеки 5 години. Какво представлява услугата? Персоналът се наема от нас на срочни трудови договори, а работното място е при Вас /в офиса, логистичната база, завода, … По този начин Вие, клиентите, се концентрирате върху основния си бизнес, а за трудово-правните отношения и новите служители разчитате на нас като лицензирана агенция за лизинг на персонал.

Предлагаме 2 вида лизинг на персонал:

 • Лизинг на персонал – кога е удачно да се ползва? – При увеличение на поръчките, когато наличният персонал не е достатъчен, за да се справи със сроковете; при ограничения в щата (headcount); при временна промяна на организационната структура; при работа по проекти; при временно заместване на отсъстващи служители при отпуски и болнични; при чуждестранни компании, които още не са регистрирани в страната, но искат веднага да стартират дейността си.
 • Outstaffing – кога е удачно да се ползва? – При нужда да намалите броя на служителите по ведомост независимо от причините, но да ги запазите като служители. Агенцията за лизинг на персонал приема служители на фирмата-клиент само по ведомост, мястото на работа и всички други условия се запазват.

Как Ви съдействаме? – Извършваме цялостната дейност по набиране и подбор на нужния персонал, сключваме временни трудови договори и изготвяме всички документи към тях, извършваме цялата административна дейност, свързана с трудово-правните отношения – изчисляване на работна заплата, изготвяне на ведомости и фишове за работни заплати, изготвяне на документи и справки като резултат от трудово-правните отношения.

Какво трябва да ни предоставите? – Длъжностна характеристика, за да стартираме процеса и впоследствие ежемесечно – отработените часове и отсъствия от страна на лизингованите служители.

Пишете ни на: damianova@correct-consult.com

Headhunting препоръчваме като услуга за мениджърски позиции. Въпреки факта, че всеки headhunting за нас е процес от 9 стъпки, нашата услуга е специално форматирана според Вашите изисквания и води до блестящи резултати. Имаме контактите и възможността да определяме точно тези хора, които ще станат сърцето на Вашата компания – когато и където се нуждаете от тях.

Нашата ангажираност не спира при наемането на служителя. Ние продължаваме да Ви помагаме да запазите най-ценните си кадри заедно със тези, които са назначени от нас. Все пак кой би могъл да ви помогне да задържите служителите си, ако не Агенция за подбор, която знае всички причини, поради които служителите напускат?

Уважаваме и спазваме най-високи професионални стандарти, както е според нашия Кодекс за бизнес етика. Лесно е да си свършим работата, когато професионализма е на наша страна.

Пишете ни на: damianova@correct-consult.com

Съкращението обикновено се асоциира с неприятни емоции. Процеса ефективно се управлява чрез услугата, която предоставяме, а именно – Outplacement – безболезнения начин да се разделите със служител, особено ако искате да му покажете, че е бил важен за Вас. Паралелно с прекратяването на договора му осигурявате кариерно консултиране, съдействие при търсенето на нова работа, помощ при писане на CV и мотивационно писмо, както и при подготовката за интервю.

Тази услуга помага фирмата да съхрани имиджа си на добър работодател, дори когато е принудена да съкращава. Услугата е начин да се избегне или намали стресът за служителите и техните семейства. Така съкратените дори запазват лоялността си към вече бившия работодател. Подобен жест на компанията повишава доверието на останалите на работа служители, на клиенти и инвеститори.

Пишете ни на: damianova@correct-consult.com

Когато е нужно да се запази конфиденциалността за работните заплати на Вашите служители или пък нямате специалист с експертни познания в област трудово право, личен състав и ТРЗ, можете да се възползвате от нашите услуги за изчисляване и обработка на работни заплати.

Имаме опит в обслужването на компании от различни индустрии и с различна организация на труда – редовна смяна, дву-сменен и три-сменен режим на работа, с подневно или със сумирано изчисление на работното време, нощен и извънреден труд, на една или на много локации.

Ще ви съдействаме при оформянето на всички видове договори, длъжностни характеристики, при назначаване, освобождаване, съкращаване, уволнение и различните трудово-правни спорове. Ще ви помогнем и в сложните изчисления при договарянето на заплати, независимо дали ги договаряте в нетно или брутно възнаграждение.

Какво получавате от нас?

 • Регистрация на сключените трудови договори в НАП /уведомление по чл. 62 ал. 5/;
 • Изготвяне и деклариране с електронен подпис в НАП на Декларация образец 1 и Декларация образец 6;
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости за работни заплати и фишове за работни заплати;
 • Изчисляване и изплащане на възнаграждения на индивидуалната банкова сметка на служителите (в случай, че имаме осигурен достъп до нея с активен профил);
 • Превеждане на всички социални, здравни осигуровки и данъци към държавния бюджет;
 • Администриране на болнични и отпуски /обработка и подаване в НОИ/;
 • Изготвяне към служителите на пейрол при нас на служебни бележки, справки и удостоверения за различни институции, банки и др.;
 • Изготвяне на отчети към HR отдела и счетоводен отдел;
 • Консултации в област ТРЗ и личен състав с цел спазване на всички законови изисквания;
 • Обработка на граждански договори и договори за управление и контрол.

Пишете ни на: damianova@correct-consult.com

ДЕФИНИЦИИ НА ПОНЯТИЯТА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ